درباره ما

شركت بازرگاني اعتماد در راستاي صادرات و واردات در سال ١٣٩٠ شروع به كار گرديد. اين شركت به لطف پروردگار پايه و بنيان را روي اعتمادو صداقت سرمايه گذاري كرده است و توانست با كشورهاي همسايه از قبيل تركيه، روسيه، آذربايجان، عمان، قطر،كويت،امارات، عراق، هند و همچنين اروپا از قبيل آلمان، ايتاليا، فرانسه، لهستان،… ارتباط بازرگاني خوبي برقرار كند.

شركت ما توانست كه در رابطه با صادرات مواد غذايي به تمام كشور ها از لحاظ كيفيتي و بسته بندي در سطح مطلوبي قرار بگيرد اين شركت بصورت خصوصي داراي انبار و سرخانه ومحل سورت و بسته بندي و همچنين توليد كارتن براي بسته بندي مواد غذايي جهت صادرات وهمچين توليد كارتن براي ديگر شغل ها را دارا مي باشد.

و در ارتباط با واردات طبق قوانين و موازين جمهوري اسلامي پيش رو ميباشد.

اين شركت با اهداف بلند  تاسيس شده است و اميدواريم كه بتوانيم به ياري حق تعالي به اين اهداف برسيم و سربلند باشيم